Världens första återbruksgalleria finns i Eskilstuna ReTuna är världens första Återbruksgalleria. Här shoppar gästerna på ett helt nytt, klimatsmart sätt. Gamla saker tas till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Gallerian invigdes i augusti 2015 och är placerad intill Retuna Återvinningscentral på Folkestaleden 7 i Eskilstuna. Det är enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”. Här tas materialet emot av personal från AMA (Eskilstuna kommuns ­resursenhet för ­Aktivitet, Motivation och Arbete) som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla – och sälja. På det sättet får materialet fortsatt liv. Och affärsidén fungerar: 2018 såldes det återbrukade produkter för 11,7 miljoner på ReTuna Återbruksgalleria. Men ReTuna är mer än en handelsplats. Uppdraget är även att vara en folkbildare. Här anordnas events, workshops, föreläsningar, temadagar – allt med fokus på hållbarhet. Eskilstuna Folkhögskola bedriver sin ettåriga utbildning ”Recycle Design – Återbruk” i lokalerna. Här finns även konferenslokaler där gäster kan ha klimatsmarta möten. Café Returama erbjuder ekologisk lunch och fika. Ägarskap ReTuna Återbruksgalleria och Retuna Återvinningscentral drivs av det kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM. EEM är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet. EEM ska leverera optimal nytta till kunder och invånare – med minimal miljöpåverkan. Målet är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö, samt skapa hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. EEM arbetar inom sex affärsområden: Elnät, Elhandel, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. ReTuna Återbruksgalleria är en del av affärsområdet Återvinning. Var kommer idén ifrån? Eskilstuna kommun strävar efter att vara en grön förebild. I utvecklingsarbetet kring miljöfrågor uppkom idén att skapa en galleria med "vanliga" butiker, fast med använt och upcyclat sortiment. Konceptet skulle locka en bred målgrupp samt sprida kunskap om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Politikerna i kommunfullmäktige beslutade att idén skulle bli verklighet och i augusti 2014 hade projektet byggstart. Den 28 augusti 2015 invigdes ReTuna Återbruksgalleria. Förutom att erbjuda hållbar shopping och vara en folkbildare i miljöfrågor, har ReTuna Återbruksgalleria genererat över 50 nya arbetstillfällen. Gallerian har blivit en internationell nyhet: dokumentärfilmare, journalister och nyfikna turister från jordens alla hörn har besökt ReTuna Återbruksgalleria. Nu sprids konceptet. Priser och utmärkelser År 2019 utsågs Centrumledare Anna Bergström till Årets Samhällsförändrare av Veckans Affärer, med motiveringen: ”Delegationer från 25 länder och nästan varenda svensk kommun har nyfiket besökt hennes skapelse, framtidens marknadsplats. Hon har bevisat att det går alldeles utmärkt att både tjäna pengar och rädda miljön.” Anna Bergström utsågs till Årets Marknadsförare 2017 under EN18, med motiveringen: Årets marknadsförare har byggt relationer och skapat nya arbetstillfällen. Världens blickar har vänts mot Eskilstuna tack vare denna aktör, som via smarta och enkla metoder har fått snacket att gå viralt ut i världen som sedan har följts upp av ett värdskap i toppklass. Under 2018 är målet att fokusera på att skapa ännu bättre relationer med Eskilstunaborna för att få alla att förstå vikten av att återbruka mera ... Årets vinnare är ReTuna Återbruksgalleria med Anna Bergström i spetsen. 2015 vann ReTuna Återbruksgalleria priset Årets Förebyggare vid tävlingen Swedish Recycling Awards, med motiveringen: Årets Förebyggare har tagit det här med återanvändning och förebyggande av avfall ett steg längre än vad vi tidigare sett. Man har skapat en unik plats där förbrukade saker kan ges nytt liv. Ett innovativt, modigt och miljöriktigt initiativ där hållbar konsumtion blir verklighet.