Återanvändning och återbruk Återanvända är samma sak som att återbruka. När vi ger våra saker ett andra liv, så minskar behovet av att tillverka nya saker. På det sättet spar vi på våra resurser och minskar avfallsmängderna.